Mpumalanga Mayors

Acting Mayor Mr Ntimba of Bushbuckridge, Mayor Ms Mashaba of Ungendi Municipality, Executive Mayor Ms Dlamini of Mbombela Municipality, Executive Mayor Ms Shongwe of Ehlanzeni Municipality all present at a GOTG poverty relief distribution in Mpumalanga on 29 March 2012.
  • Mpumalanga_Mayors